Warunki użytkowania

Korzystając z TWSaver.com, wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich warunków określonych na tej stronie:

  1. Ta sieć nie jest w najmniejszym stopniu związana z Twitterem.

  2. Korzystając z tej administracji, klient zawiera umowę, aby uniknąć pobierania materiałów chronionych prawem autorskim.

  3. Korzystając z tej administracji, klient zawiera umowę w celu uniknięcia powielania lub rozpowszechniania materiałów pobranych w ramach tej administracji w jakimkolwiek charakterze. Ta administracja jest wyłącznie do użytku osobistego.

  4. Jeśli nie masz szans, że jesteś właścicielem praw autorskich do jakiegokolwiek materiału i możesz chcieć utrudnić pobieranie jakichkolwiek nagrań, jeśli nie masz nic przeciwko, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego e-maila, który możesz znaleźć na stronie docelowej. Utrudnimy pobieranie tych nagrań.

  5. Wszelkie wykorzystanie administracji odbywa się na własne ryzyko klientów i https://twsaver.com nie ponosi odpowiedzialności za pobierane rekordy.

  6. Ta administracja nie może zostać wykorzystana do zbudowania zewnętrznej witryny. Miejsca docelowe, które odlegle korzystają z tej administracji, będą ograniczone do naszej administracji.

  7. Cała substancja na TWSaver jest chroniona prawem autorskim i ma miejsce pod adresem https://twsaver.com.