Ladda ner Videor från Twitter

Ladda ner Videor från Twitter

Villkor för användning

Genom att använda twsaver.com du förbinder dig att följa alla regler och villkor som anges på denna sida:

  1. Denna webb är inte det minsta samband med Twitter.

  2. Genom att använda denna administration kunden gör en affär för att undvika att ladda ner upphovsrättsskyddat material.

  3. Genom att använda denna administration kunden gör en affär för att undvika att dubbletter eller sprida material som hämtas med den här administrationen i någon kapacitet. Denna administration är enbart för enskilt bruk.

  4. På mindre chans att du är copyright-innehavaren av vilket material som helst och kanske vill hindra att ladda ner inspelningar, om du inte har något emot att komma i kontakt med oss via vår e-post kan du upptäcka på målsidan. Vi kommer att hindra att hämta av dessa inspelningar.

  5. Alla utnyttjande av förvaltningen sker på egen risk och https://twsaver.com inte tar ansvar för de poster som håller på att hämtas.

  6. Detta administrationen inte kan utnyttjas för att bygga upp en utomstående webbplats. Destinationer som finns att utnyttja denna administration avlägset kommer att vara begränsad från vår administration.

  7. Allt innehåll på TwitterDownloader är upphovsrättsskyddat och har en plats med https://twsaver.com.