Gebruiksvoorwaarden

Door TWSaver.com te gebruiken, geeft u uw toestemming om alle voorwaarden op deze pagina te volgen:

  1. Dit web is niet in het minst gerelateerd aan Twitter.

  2. Door gebruik te maken van deze administratie maakt de klant een deal om het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal te vermijden.

  3. Door gebruik te maken van deze administratie maakt de klant een deal om duplicaten te voorkomen of materiaal te verspreiden dat in welke hoedanigheid dan ook met deze administratie is gedownload. Deze administratie is uitsluitend voor individueel gebruik.

  4. Als u de kans hebt dat u de eigenaar van het auteursrecht van enig materiaal bent en het downloaden van opnames wilt belemmeren, neem dan contact met ons op via onze e-mail die u kunt vinden op de landingspagina. We zullen het downloaden van die opnames belemmeren.

  5. Alle gebruik van de administratie is op eigen risico van de klant en https://twsaver.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bestanden die worden gedownload.

  6. Deze administratie kan niet worden gebruikt om een .. site van buitenstaanders op te bouwen. Bestemmingen waarvan wordt vastgesteld dat ze deze administratie op afstand gebruiken, zijn uitgesloten van onze administratie.

  7. Alle inhoud op TWSaver is auteursrechtelijk beschermd en heeft een plaats met https://twsaver.com.