เงื่อนไขการใช้งาน

การใช้ TWSaver.com แสดงว่าคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหน้านี้:

  1. เว็บนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ Twitter เลยแม้แต่น้อย

  2. การใช้การดูแลระบบนี้ทำให้ลูกค้าทำข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงการดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์

  3. ด้วยการใช้การดูแลระบบนี้ไคลเอนต์ทำข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงการทำซ้ำหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ดาวน์โหลดมาพร้อมกับการดูแลระบบนี้ในทุกรูปแบบ การบริหารนี้มีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น

  4. ในกรณีที่คุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของเนื้อหาใด ๆ และอาจต้องการขัดขวางการดาวน์โหลดการบันทึกใด ๆ หากคุณไม่สนใจที่จะติดต่อเราทางอีเมลของเราคุณสามารถพบได้ในหน้า Landing Page เราจะขัดขวางการดาวน์โหลดการบันทึกเหล่านั้น

  5. การใช้งานการบริหารทั้งหมดอยู่ในความเสี่ยงของลูกค้าเองและ https://twsaver.com จะไม่รับผิดชอบต่อบันทึกที่ดาวน์โหลด

  6. ไม่สามารถใช้การดูแลระบบนี้เพื่อสร้างไซต์ของบุคคลภายนอกได้ จุดหมายปลายทางที่พบว่าใช้การบริหารนี้อย่างห่างไกลจะถูก จำกัด จากการบริหารของเรา

  7. เนื้อหาทั้งหมดบน TWSaver มีลิขสิทธิ์และมีที่มาที่ https://twsaver.com