Cách tải xuống và lưu Twitter Video hoặc GIF bằng liên kết trực tuyến

Tải xuống video trên Twitter

Các bước để tải video twitter trực tuyến

Bước 1 :

Truy cập tài khoản Twitter của bạn và chọn từ bất kỳ tweet nào bất kỳ hình ảnh Video hoặc GIF nào và nhấp chuột phải bằng video và chọn [Sao chép URL của video]

tải video twitter bằng liên kết

Tweet video ví dụ

tải ảnh twitter gif bằng liên kết

Ví dụ về ảnh GIF

Bước 2

Goto TWSaver.com và Dán URL đã sao chép vào biểu mẫu và nhấn nút tải xuống

twsaver để tải về twitter video trực tuyến

Bước 3

các liên kết tải xuống của bạn đã sẵn sàng và bạn chỉ muốn chọn chất lượng video được perefered bạn cần để bắt đầu tải xuống trong PC của bạn

- Chất lượng video definishion cao dưới dạng MP4

- Chất lượng video thông thường dưới dạng MP4

- Chất lượng video thấp dưới dạng MP4

tải về video twitter uhd, hd như mp4

Tweet liên kết tải xuống video

tải về twitter gif hình ảnh như mp4

Tweet liên kết tải xuống hình ảnh GIF