Cách tải xuống video Twitter bằng Tiện ích mở rộng

cách đơn giản nhất là từ trang web của chúng tôi TWSaver.com Nhấp vào nút tiện ích mở rộng phía trên bên phải của Chrome để tải xuống Ứng dụng Chrome của Trình tải xuống video Twitter

Bước 1: Tải xuống tiện ích mở rộng TWSaver của Chrome

Nhấp vào nút Tiện ích mở rộng phía trên bên phải của Chrome để tải xuống Ứng dụng Chrome Trình tải xuống video Twitter

Cách tải xuống video Twitter bằng Extension

Bước 2: Chuyển đến Tài khoản Twitter của bạn

trong tài khoản twitter của mình, bạn sẽ tìm thấy nút tải xuống bên dưới mỗi video hoặc ảnh GIF và bạn có thể dễ dàng chọn bất kỳ video hoặc ảnh GIF nào để bắt đầu tải xuống

Cách tải xuống video Twitter bằng Extension

Bước 3: Chọn Chất lượng video của bạn để tải xuống

  • Chất lượng video độ nét cao như MP4
  • Chất lượng video bình thường dưới dạng MP4
  • Chất lượng video thấp dưới dạng MP4

Cách tải xuống video Twitter bằng Extension

Ảnh chụp màn hình sau khi tải video xuống

Cách tải xuống video Twitter bằng Extension